SPIES HECKER ČeskyDeutsch
Autolakovna LUXFARB

Voda? VOC?

Co jsou to VOC a jak snížit emise lakovny

VOC vypadá jako nějaká magická zkratka. Není to ani nová politická strana ani další nová daň. Je to zkratka tří slov Volatile Organic Compounds (VOC) - těkavé organické sloučeniny, zjednodušeně řečeno obsah organických rozpouštědel.

Změny v současném světě se dějí velmi rychle a nevyhnuly se ani autoopravárenskému lakování. Ve smyslu zákona o ochraně ovzduší 86/2002 Sb., musí do 31.10.2007 všechny stávající lakovny splňovat přísné emisní limity pro emise VOC na výstupech do ovzduší. Lakovny nově projektované a uváděné do provozu nyní, už musí těmto emisním limitům vyhovovat.

Kromě hodnot na výstupech do ovzduší pak stanovila Evropská Unie mezní hodnoty pro jednotlivé typy materiálů, které musí výrobci lakovacích materiálů splnit ( Směrnice 2004/42/ES ). Například u základů a plničů musí být obsah VOC nižší než 250 g/l u vrchních, podkladových a průhledných laků je limit méně než 420 g/l v lakovací směsi. Tato pravidla budou platná od 1.1.2007. Je jasné, že provozovatelé lakoven se musí těmto náročným požadavkům přizpůsobit a musí s tím začít co nejdříve.

Moderní technologie Spies Hecker, s nízkým obsahem VOC, splňují všechny limity. Jsou nejen přátelské k životnímu prostředí, ale i ekonomické. Společnost Spies Hecker má v oblasti materiálů s nízkým obsahem VOC velké zkušenosti. Spies Hecker je první výrobce, který na trh uvedl kompletní řadu vodou ředitelných produktů od základů až po průhledný lak. Všechny materiály Spies Hecker, které splňují limity na množství VOC, jsou označeny značkou GREENTEC Line, takže můžete jednoduše rozpoznat, které materiály splňují dané nařízení.

Jak se dají snížit emise VOC? Dnes existuje několik způsobů, jak snížit množství emisí VOC. Jedním z nich je výměna stávajících ( konvenčních tzv. MS ) materiálů s vysokým podílem rozpouštědel za materiály s nízkým obsahem rozpouštědel a vysokým obsahem pevných částic - HS (High Solid), VHS ( Very High Solid ) nebo za vodou ředitelné materiály nebo používat nejmodernější UV technologie.

První a druhá možnost ( nahrazení konvečních lakovacích materiálů za HS, VHS a vodou ředitelné materiály. Jedná se pouze o jednoduchou změnu. Způsob lakování zůstává stejný, jako u konvenční technologií a přináší s sebou celou řadu výhod.

Vodou ředitelné laky

"Technologie orientovaná do budoucnosti"

Zpět do budoucnosti
Život se zrodil z vody. A i dnes je voda základem naší budoucnosti.

Permahyd je jedním z prvních vodou ředitelných lakovacích systémů na světě.
Spies Hecker pro tento systém zavedl některé nové normy, především v oblasti kvality, úspornosti a ekologie. Význam této technologie spočívá v tom, že se snadno aplikuje a výsledek je velmi účinný. Díky dobrým krycím vlastnostem ušetříte například výdaje i materiál. Další výhodou je to, že technologie vodou ředitelných barev splňuje i dnešní přísné normy VOC. Především však tento systém splňuje nejnáročnější požadavky zákazníků a zaručuje vynikající výsledky.

Vyhlídky? - prostě báječné
Je ideální pro moderní dvou a třívrstvé lakování. Série Permahyd Base Coat 280/285 spojuje mnoho výhod za účelem dosažení zcela přesvědčivého řešení.

Výhody

  • Snadné míchání a aplikace - stačí přidat demineralizovanou vodu a už není třeba žádných dalších přísad.
  • Účinná aplikace - pro řadu barev stačí pouze 1, 5 vrstvy.
  • Vynikající kryvost znamená úsporu až 30 % materiálu.
  • Zbytky lze dále využít, což podstatně snižuje náklady na likvidaci odpadu.
  • Obsah rozpouštědla je redukován přibližně o 90 % ve srovnání s tradičními bázislaky. Budete ve shodě se směrnicí Evropské unie pro rozpouštědla č. 2004/2007.
  • Předvedete, že dbáte o ekologii vaší práce, a tím podpoříte image vaší společnosti.

O nás | Služby | Vybavení lakovny | Fotogalerie | Zajímavosti | Kontakty home email
© 2007 Autolakovna LUXFARB webdesign by uragan